Tổng cộng có bao nhiêu chúa Nguyễn ở Đàng Trong?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tổng cộng có bao nhiêu chúa Nguyễn ở Đàng Trong?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổng cộng có 9 chúa Nguyễn ở Đàng Trong

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X