Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược như thế nào?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược: Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, kinh tế chậm phát triển.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X