Trong chiến tranh, đội quân bồ câu của Nguyễn Chích được sử dụng để làm gì?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong chiến tranh, đội quân bồ câu của Nguyễn Chích được sử dụng để làm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong chiến tranh, đội quân bồ câu của Nguyễn Chích được sử dụng để đưa thư liên lạc.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X