Ai là thủ lĩnh của đội quân chó săn nổi tiếng trong lịch sử?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ai là thủ lĩnh của đội quân chó săn nổi tiếng trong lịch sử?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thủ lĩnh của đội quân chó săn nổi tiếng trong lịch sử là Nguyễn Xí.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X