Nhà tù Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng năm nào?A. 1859

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nhà tù Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng năm nào?A. 1859

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhà tù Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng năm 1862.
Tháng 2/1862, thực dân Pháp thành lập nhà tù Côn Đảo, biến nơi đây thành nơi giam giữ những nhà cách mạng. Dưới thời Pháp thuộc đã có câu rằng: “Côn Lôn đi dễ khó về / Già đi bỏ xác, trai về nắm xương”.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X