Nguyễn Chích dâng cho Lê Lợi kế lược gì giúp nghĩa quân Lam Sơn thay đổi tình

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguyễn Chích dâng cho Lê Lợi kế lược gì giúp nghĩa quân Lam Sơn thay đổi tình thế?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Chích dâng cho Lê Lợi kế lược giúp nghĩa quân Lam Sơn thay đổi tình thế là tiến vào Nghệ An.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X