Người vợ nào của Nguyễn Chích cũng là nữ tướng đồng cam cộng khổ cùng ông chống

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Người vợ nào của Nguyễn Chích cũng là nữ tướng đồng cam cộng khổ cùng ông chống giặc Minh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Người vợ của Nguyễn Chích cũng là nữ tướng đồng cam cộng khổ cùng ông chống giặc Minh là Nguyễn Thị Bành.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X