Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Tuyển chọn 40 bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai đề giúp các em ôn tập kiến thức chương 1 Hóa học lớp 12

đáp án Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20A
Câu 2ACâu 21A
Câu 3ACâu 22A
Câu 4BCâu 23B
Câu 5ACâu 24B
Câu 6ACâu 25A
Câu 7ACâu 26B
Câu 8BCâu 27A
Câu 9BCâu 28A
Câu 10BCâu 29B
Câu 11BCâu 30B
Câu 12ACâu 31A
Câu 13ACâu 32B
Câu 14ACâu 33A
Câu 15ACâu 34A
Câu 16BCâu 35A
Câu 17BCâu 36B
Câu 18BCâu 37A
Câu 19A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X