Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 11 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

A. $Al$ và $Al ( OH )_{3}$

B. $Al$ và $Al _{2} O _{3}$

C. $Al , Al _{2} O _{3}$ và $Al ( OH )_{3}$

D. $Al _{2} O _{3}, Al ( OH )_{3}$

Câu 2. Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với $Fe _{3} O _{4}$ nung nóng

B. Al tác dụng với CuO nung nóng

C. Al tác dụng với $Fe _{2} O _{3}$ nung nóng

D. Al tác dụng với axit $H _{2} SO _{4}$ đặc, nóng

Câu 3. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dd NaCl, không có màng ngăn điện cực

B. điện phân dd $NaNO _{3}$, không có màng ngăn điện cực

C. điện phân dd NaCl, có màng ngăn điện cực

D. điện phân NaCl nóng chảy

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thành phần chính của quặng manhetit là $Fe _{3} O _{4}$

B. Cho Fe vào dung dịch NaOH thu được khí $H _{2}$

C. Cho Na vào dung dịch $CuSO _{4}$ thu được kim loại Cu

D. Các kim loại Zn, Al, Na đều chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

B. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs

C. Tất cả kim loại kiềm đều phản ứng với $H _{2} O$ để tạo ra dung dịch kiềm

D. Kim loại Na được dùng để làm tế bào quang điện

Câu 11. Chọn phát biểu đúng:

A. Thành phần chính của quặng đolomit là $CaCO _{3}$ và $MgCO _{3}$

B. Có thể dùng dung dịch HCl để làm mềm nước cứng tạm thời

C. Dung dịch $NaHCO _{3}$ làm mềm nước cứng vĩnh cửu

D. Thạch cao sống có thành phần chính là $CaSO _{4} \cdot H _{2} O$

Câu 13. Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. HCl đặc nguội

B. $HNO _{3}$ đặc, nguội

C. NaOH

D. $CuSO _{4}$

Câu 14. Chất nào sau đây là bazơ nhiều nấc?

A. HCl

B. $Ba ( OH )_{2}$

C. $H _{2} SO _{4}$

D. $NaOH$

Câu 18. Để điều chế Mg, Ca...người ta điện phân nóng chảy các muối MgCl 2, CaCl2. Tại sao điều chế Al người ta không điện phân muối AlCl3 mà điện phân nóng chảy Al2O3:

A. Vì ở nhiệt độ cao $AlCl _{3}$ bị thăng hoa (bốc hơi).

B. $AlCl _{3}$ rất đắt

C. $AlCl _{3}$ không có sẵn như $Al _{2} O _{3}$

D. Chi phí điện phân $AlCl _{3}$ cao hơn điện phân $Al _{2} O _{3}$

Câu 22. Loại đá nào sau đây không chứa CaCO3?

A. Đá vôi

B. Thạch cao

C. Đá hoa cương

D. Đá phấn

Câu 23. Hợp chất nào sau đây được dùng để đúc tượng, bó bột?

A. $CaSO _{4} .2 H _{2} O$

B. $CaSO _{4} \cdot H _{2} O$

C. CaSO $_{4}$

D. $MgSO _{4} \cdot H _{2} O$

Câu 24. Chọn câu sai :

A. Dung dịch $NaHCO _{3}$ trong nước có phản ứng kiềm mạnh

B. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp

C. Kim loại Cs dùng để chế tạo tế bào quang điện

D. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong số các kim loại

Câu 25. Chất phản ứng được với cả 3 chất: Na, NaOH và $NaHCO _{3}$ là

A. $C _{6} H _{5} OH$

B. $HOC _{2} H _{4} OH$

C. $HCOOH$

D. $C _{6} H _{5} CH _{2} OH$

Câu 26. Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là

A. $4 AgNO _{3}+2 H _{2} O \stackrel{\text { dpnc }}{\longrightarrow} 4 Ag + O _{2}+4 HNO _{3}$

B. $2 CuSO _{4}+2 H _{2} O \quad \stackrel{\text { dpac }}{\longrightarrow} 2 Cu + O _{2}+2 H _{2} SO _{4}$

C. $2 NaCl \stackrel{\text { dpnc }}{\longrightarrow} \quad 2 Na + Cl _{2}$

D. $4 NaOH \quad \stackrel{\text { dpnc }}{\longrightarrow} \quad 4 Na +2 H _{2} O$

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14B
Câu 2DCâu 15D
Câu 3CCâu 16B
Câu 4BCâu 17A
Câu 5CCâu 18A
Câu 6BCâu 19B
Câu 7DCâu 20D
Câu 8ACâu 21B
Câu 9CCâu 22B
Câu 10DCâu 23B
Câu 11ACâu 24A
Câu 12DCâu 25C
Câu 13BCâu 26D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X