Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol.

13/12/2021 1,575

Câu Hỏi:
Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sai, có thể thu được anđehit (ví dụ HCOOCH=CH2) hay xeton (ví dụ CH3COOC(CH3)=CH2)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X