Este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng, đa số este ở trạng thái lỏng. Những este có KLPT rất lớn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong …).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X