Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 28/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sai, este không tan trong nước.

Giải thích:

- Trạng thái: Đa số ở trạng thái lỏng. Những este có KLPT rất lớn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong …).

- Nhiệt độ sôi: Thấp, dễ bay hơi do không tạo liên kết hidro giữa các phân tử.

- Tính tan: Ít tan hoặc không tan trong nước do không tạo liên kết hidro giữa các phân tử với nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5.
Công thức phân tử của benzyl axetat CH3COOCH2C6H5

Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

este có mùi chuối chín là isoamyl axetat có công thức là CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Hãy cho biết số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat?

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat là 9

Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5.

Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là

Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là $CH _{3}\left( CH _{2}\right)_{2} COOC _{2} H _{5}$

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là $C _{2} H _{5} COOC _{2} H _{5}$

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi

Este có mùi dứa là

Este có mùi dứa là etyl butirat. Công thức của etyl butirat là CH3(CH2)2COOC2H5.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X