Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương

13/12/2021 261

Câu Hỏi:
Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sai, este không tan trong nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X