Chất béo là este của glixerol và các axit béo

13/12/2021 1,145

Câu Hỏi:
Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Chất béo không phải là este của glixerol và các axit béo.
Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X