Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 10 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 3. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy $MgCl _{2}$

B. Điện phân dung dịch $MgSO _{4}$

C. Cho kim loại K vào dung dịch $Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$

D. Cho kim loại Fe vào dung dịch $MgCl _{2}$.

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp các muối : KNO3 ; Cu( NO3)2 ; AgNO3 . Chất rắn thu được sau phản ứng là :

A. $KNO _{2}, CuO , Ag _{2} O$

B. $K _{2} O , CuO , Ag$

C. $KNO _{2}, CuO , Ag$

D. $KNO _{2}, Cu , Ag$

Câu 6. Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương pháp?

A. Điện phân dung dịch

B. Nhiệt luyện

C. Thủy luyện

D. Điện phân nóng chảy

Câu 7. Các hợp chất sau : CaO , CaCO3 , CaSO4 , Ca(OH)2 có tên lần lượt là:

A. Vôi sống , vôi tôi , thạch cao ,đá vôi

B. Vôi tôi , đá vôi, thạch cao,vôi sống

C. Vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi tôi

D. Vôi sống, đá vôi,thạch cao, vôi tôi

Câu 9. Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. $Ca ( OH )_{2}$

B. $Na _{2} CO _{3}$

C. $Ca ( OH )_{2}, Na _{2} CO _{3}, HCl$

D. Cả A. và B

Câu 10. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau:

A. Để điều chế kim loại kiềm, phải điện phân dung dịch muối halogenua của chúng

B. Natri hidroxit là chất rắn dẫn điện tốt, để trong không khí thì dễ hút ẩm, chảy rữa

C. Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực làm bằng nhôm thì xảy ra hiện tượng ăn mòn ở cả 2 điện cực

D. Để bảo quản kim loại kiềm, phải ngâm chúng trong nước

Câu 12. Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch

A. sự oxi hoá ion $Mg ^{2+}$

B. sự khử ion $Mg ^{2+}$

C. sự oxi hoá ion $Cl ^{-}$

D. sự khử ion $Cl ^{-}$

Câu 14. Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?

A. $Na _{2} CO _{3}$

B. $Na _{3} PO _{4}$

C. $Ca ( OH )_{2}$

D. HCI

Câu 16. Công thức hóa học của Natri đicromat là

A. $Na _{2} Cr _{2} O _{7}$

B. $NaCrO _{2}$

C. $Na _{2} CrO _{4}$

D. $Na _{2} SO _{4}$

Câu 17. Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. $NaCl$

B. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

C. KCl

D. $KNO _{3}$

Câu 27. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. $NH _{3}, SO _{2}, CO , Cl _{2}$

B. $N _{2}, NO _{2}, CO _{2}, CH _{4}, H _{2}$

C. $NH _{3}, O _{2}, N _{2}, CH _{4}, H _{2}$

D. $N _{2}, Cl _{2}, O _{2}, CO _{2}, H _{2}$

Câu 28. Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. NaOH đóng vai trò là chất môi trường

B. NaOH đóng vai trò là chất oxi hóa

C. H2O đóng vai trò là chất oxi hóa

D. Al đóng vai trò là chất khử

Câu 29. Không khí trong phòng thí nghiệm nhiễm độc khí clo, người ta dùng cách nào sau đây để xử lý:

A. phun dung dịch $NH _{3}$ đặc

B. phun dung dịch $NaOH$ đặc

C. phun dung dịch $Ca ( OH )_{2}$

D. phun khí $H _{2}$ chiếu sáng.

Câu 30. Khi cho một mẩu kim loại Kali vào nước thì

A. mẩu kim loại chìm và không cháy

B. mẩu kim loại nổi và bốc cháy

C. mẩu kim loại chìm và bốc cháy

D. mẩu kim loại nổi và không cháy

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16A
Câu 2BCâu 17B
Câu 3ACâu 18B
Câu 4CCâu 19D
Câu 5BCâu 20C
Câu 6DCâu 21D
Câu 7DCâu 22D
Câu 8BCâu 23A
Câu 9DCâu 24A
Câu 10CCâu 25D
Câu 11CCâu 26D
Câu 12BCâu 27C
Câu 13CCâu 28B
Câu 14DCâu 29A
Câu 15BCâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X