Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

13/12/2021 2,199

Câu Hỏi:
Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng: Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X