Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X