Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 11/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X