Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

13/12/2021 382

Câu Hỏi:
Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng.
Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Từ CO2 và H2O, dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và chất diệp lục, tinh bột được tạo thành theo sơ đồ phản ứng: CO2 {+ H2O , as, Clorophin} → Glucozo → Tinh bột

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X