Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt

13/12/2021 600

Câu Hỏi:
Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích α–glucozơ tạo nên.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sai, xenlulozơ do các mắt xích b–glucozơ tạo nên.
Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài.
Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết: (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X