Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là 0,1%.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là 0,1%.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng. Trong máu người, lượng glucozo có nồng độ khoảng 0,1%. Nếu như lượng glucozo này tăng lên sẽ bị tiểu đường hay bệnh đường huyết. Còn nếu lượng glucozo này thấp hơn sẽ bị mắc bệnh suy nhược

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vai trò của insulin là tham gia điều tiết khi hàm lượng glucozơ trong máu?

Vai trò của insulin là tham gia điều tiết khi hàm lượng glucozơ trong máu cao, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu thấp. Insulin làm tăng dự trữ glycogen và thoái hóa glucozơ ở cơ. Sau bữa ăn, lượng glucose máu (đường máu) tăng cao sẽ kích thích tiết insulin, dẫn đến tăng vận chuyển glucose vào tế bào. Nếu cơ không hoạt động, glucose được chuyển sang dạng dự trữ là glycogen.

Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự nào?

Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự sau đây: Tuyến tụy → glucagôn → gan → glicôgen → glucozơ trong máu tăng.

Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự?

Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự: tuyến tụy → insulin → gan và tế bào cơ thể → glucozơ trong máu giảm.

Khi nồng độ glucozơ trong máu giảm -> tuyến tụy tiết ra insulin -> gan chuyển glucozơ thành glicôgen dự trữ, đồng thời kích thích tế bào nhận và sử dụng glucozơ -> nồng độ glucozơ trong máu giảm lên và duy trì ở mức ổn định.

Cho các nhận định sau:

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.
(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit.

Số nhận định đúng là 4, đó là

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.
(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X