Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2).

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 04/11/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2) là nhận định đúng. Câu hỏi nằm trong bộ đề Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2) là đúng hay sai?

TRẢ LỜI

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2) là đáp án đúng.

Một số lý thuyết
  • CnH2n+2O2 là CTTQ của este no, đơn chức, mạch hở.
  • CnH2n-2O2 là CTTQ của este không no, có một nối đôi, đơn chức, mạch hở.
  • CnH2n + 2O2 không thể là este vì có độ bất bão hòa

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X