Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sai, sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là muối của axit béo và glixerol

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Axit nào sau đây là axit béo không no?

Axit béo không no là axit oleic.
Axit oleic là axit béo không no có công thức C17H33COOH.

Chất nào sau đây là axit béo?

Axit panmitic (C15H31COOH) là axit béo.

Axit béo là axit đơn chức, có mạch cacbon dài và không phân nhánh. Công thức cấu tạo thu gọn của axit béo panmitic là:

Axit béo là axit đơn chức, có mạch cacbon dài và không phân nhánh. Công thức cấu tạo thu gọn của axit béo panmitic là C15H31COOH.

Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là C15H31COOH.

Chất nào sau đây có thành phần chính là trieste của glixerol với axit béo?

Chất có thành phần chính là trieste của glixerol với axit béo là mỡ bò

Chất nào sau đây không phải là axit béo

C2H5COOH không phải là axit béo. Axit propionic là một axit cacboxylic có nguồn gốc tự nhiên với công thức hóa học CH₃CH₂COOH. Ở trạng thái tinh khiết và trong điều kiện thông thường, nó là một chất lỏng không màu có tính ăn mòn và mùi hăng.

Chất nào sau đây là axit béo?

Axit stearic là một axit béo có công thức hóa học là C18H36O2. Axit stearic tồn tại tự nhiên trong nhiều chất béo và dầu. Cấu trúc của axit stearic bao gồm một nhóm axit cacboxylic (-COOH) được gắn với một chuỗi cacbon dài (18 carbon).
A. Tristearin là một triglyceride, không phải là một axit béo đơn chức.
B. Axit axetic là một axit cacboxylic đơn chức, không phải là một axit béo.
C. Axit oxalic là một axit cacboxylic đơn chức, không phải là một axit béo.

Chất nào sau đây là axit béo?

Axit panmitic là axit béo.

Axit nào sau đây là axit béo?

Axit béo là Axit linoleic

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X