Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm

13/12/2021 1,753

Câu Hỏi:
Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH:
CH3COOH + CH3OH = H2O + CH3COOCH3
H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X