Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1: 1.

13/12/2021 457

Câu Hỏi:
Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1: 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng, đốt cháy CnH2nO2 sẽ có nCO2 : nH2O = 1 : 1

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X