Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

13/12/2021 1,541

Câu Hỏi:
Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng, phân tử este đơn và đa chức CnH2n+2-2kOx nên có H chẵn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X