Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng, phân tử este đơn và đa chức CnH2n+2-2kOx nên có H chẵn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X