Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.

13/12/2021 1,966

Câu Hỏi:
Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng.
Tính chất vật lý của este:
- Là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường, ít tan trong nước.
- Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với các axit có cùng khối lượng mol hoặc các phân tử có cùng số C, do trong este không có liên kết hidro.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X