Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng, đốt CnH2nO2 sẽ có nCO2 = nH2O
PTHH:CnH2nO2 + O2 -> nCO2 + nH2O
=> Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X