Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 7 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 2. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. $NaOH$

B. $Fe ( OH )_{3}$

C. $Mg ( OH )_{2}$

D. $Al ( OH )_{3}$

Câu 5. Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa?

A. Cho dung dịch $NaOH$ đến dư vào dung dịch $AlCl _{3}$

B. Sục khí $CO _{2}$ đến dư vào dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

C. Đồ dung dịch $H _{3} PO _{4}$ vào dung dịch $AgNO _{3}$

D. Cho dung dịch $NaOH$ vào dung dịch $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 8. Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?

A. $CaCl _{2}$

B. $NaOH$

C. $Na _{2} S$

D. BaSO $_{4}$.

Câu 10. Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là

A. NaOH là chất oxi hóa

B. $H _{2} O$ là chất môi trường

C. Al là chất oxi hóa

D. $H _{2} O$ là chất oxi hóa

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt ?

A. Nhôm và sắt đều bị thụ động trong dung dịch $H _{2} SO _{4}$ đặc, nguội

B. Nhôm có tính khử mạnh hợn sắt

C. Nhôm và sắt tác dụng với khí clo dư theo cùng tỉ lệ mol

D. Nhôm và sắt đều bền trong không khí ẩm và nước

Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn $KNO _{3}$ thu được các sản phẩm là

A. $KNO _{2}, NO _{2}, O _{2}$

B. $KNO _{2}, O _{2}$

C. $KNO _{2}, NO _{2}$

D. $K _{2} O , NO _{2}, O _{2}$

Câu 14. Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al(SO4)3, thu được sản phẩm có: 

A. một chất khí và hai chất kết tủa nhau

B. một chất khí và không chất kết tủa

C. một chất khí và một chất kết tủa

D. hỗn hợp hai chất khí

Câu 15. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. NH3, SO2, CO , Cl2

B. N2, Cl2, O2, CO2, H2

C. N2, NO2, CO2, CH4, H2

D. NH3, O2, N2, CH4, H2

Câu 19. Chất có tính lưỡng tính là

A. $NaOH$

B. $NaHCO _{3}$

C. $KNO _{3}$

D. $NaCl$

Câu 21. Kim loại Al không phản ứng với:

A. Dung dịch $NaOH$

B. Dung dịch $HCl$

C. $H _{2} SO _{4}$ đặc, nguội

D. Dung dịch $Cu \left( NO _{3}\right)_{2}$

Câu 23. Nhôm bị thụ động trong hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch $H _{2} SO _{4}$ loãng nguội

B. Dung dịch $HNO _{3}$ loãng nguội

C. Dung dịch HCl đặc nguội

D. Dung dịch $HNO _{3}$ đặc nguội

Câu 26. Cho bột Al vào dd KOH dư, thấy hiện tượng

A. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dd màu xanh lam

B. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dd không màu

C. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dd không màu

D. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dd màu xanh lam

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 16D
Câu 2DCâu 17B
Câu 3BCâu 18D
Câu 4ACâu 19B
Câu 5DCâu 20B
Câu 6CCâu 21C
Câu 7DCâu 22C
Câu 8BCâu 23D
Câu 9CCâu 24C
Câu 10DCâu 25D
Câu 11DCâu 26C
Câu 12BCâu 27A
Câu 13DCâu 28B
Câu 14CCâu 29C
Câu 15DCâu 30A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X