Cho các phát biểu sau: (1). Dùng Ba (OH)2 để phân biệt hai dung dịch AlCl3 và

16/12/2020 102

Câu Hỏi:
Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4

(2) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(3) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

(4) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(5)Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Số phát biểu đúng là 3. 

(1) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4

Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4↓ => xuất hiện kết tủa trắng.

3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3↓ => kết tủa keo trắng.

(2) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

(3) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X