Cho các chất : HCl , Ca(OH)2, Na2CO3, K3PO4, K2SO4.

16/12/2020 66

Câu Hỏi:
Cho các chất : $HCl , Ca ( OH )_{2}, Na _{2} CO _{3}, K _{3} PO _{4}, K _{2} SO _{4}$. Số chất được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời là :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cho các chất : HCl , Ca(OH)2, Na2CO3, K3PO4, K2SO4. Số chất được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời là 3: Ca(OH)2, Na2CO3, K3PO4.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X