CaO , CaCO3 , CaSO4 , Ca(OH)2 có tên lần lượt là:

16/12/2020 91

Câu Hỏi:
Các hợp chất sau : CaO , CaCO3 , CaSO4 , Ca(OH)2 có tên lần lượt là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
CaO , CaCO3 , CaSO4 , Ca(OH)2 có tên lần lượt là Vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi tôi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X