Có các chất sau : NaCl 2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước

Nguyễn Hưng |  16/12/2020 44

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Có các chất sau : NaCl 2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là gì? Câu hỏi nằm trong bộ đề Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Trong các chất sau: NaCl2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời?

TRẢ LỜI
Có các chất sau : NaCl 2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là Ca(OH)2 và Na2CO3.

Nước cứng tạm thời là gì?

Nước cứng tạm thời là loại nước chứa các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2. Loại nước này có tính cứng tạm thời bởi nó rất dễ để làm mềm. Các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 này khi cho tác dụng với nhiệt độ thì sẽ tạo ra muối cacbonat kết tủa, từ đó loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+ gây nên tính cứng trong nước.

Cách đơn giản nhất để làm mềm nước cứng tạm thời là đun sôi nước. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng NaOH, Ca(OH)2 , Na2CO3 hoặc Na3PO4 đưa vào nước để làm kết tủa các hợp chất có trong nước, từ đó trả lại nước có kết cấu mềm hơn.

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X