Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 2H2O2 → NaAlO2 + 3H2

16/12/2020 222

Câu Hỏi:
Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. Phát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phát biểu sai là NaOH đóng vai trò là chất oxi hóa vì Al đóng vai trò là chất khử. H2O là chất oxi hóa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X