Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được

16/12/2020 493

Câu Hỏi:
Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ba(OH)2 khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối.

Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X