Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương

16/12/2020 589

Câu Hỏi:
Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương pháp?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X