Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch

16/12/2020 7,145

Câu Hỏi:
Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch Na2CO3.

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + BaCO3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X