Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được

16/12/2020 52

Câu Hỏi:
Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
H2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra.

H2SO4 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + 2CO2 + BaSO4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X