Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

16/12/2020 77

Câu Hỏi:
Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Ca(HCO3)2 tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa:

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3↓

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X