Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

16/12/2020 82

Câu Hỏi:
Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
NaOH rắn là chất hút nước, nó có thể làm khô các khí không có phản ứng với NaOH (hoặc dung dịch NaOH) ở điều kiện thường: NH3, O2, N2, CH4, H2

A sai ở SO2, Cl2

B sai ở NO2, CO2

D sai ở Cl2, CO2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X