Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl , Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2.

16/12/2020 43

Câu Hỏi:
Cho các muối rắn sau: $NaHCO _{3}, NaCl , Na _{2} CO _{3}, AgNO _{3}, Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$. Số muối dễ bị nhiệt phân là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Cho các muối rắn sau: $NaHCO _{3}, NaCl , Na _{2} CO _{3}, AgNO _{3}, Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$. Số muối dễ bị nhiệt phân là:

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X