Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?

16/12/2020 621

Câu Hỏi:
Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
HCl không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời vì nó không thể làm kết tủa được các cation kim loại có trong nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X