Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg 2+, Ca 2+, HCO 3-, Cl - và SO 42-. Đun

16/12/2020 62

Câu Hỏi:
Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg2+, Ca2+, HCO3-, Cl- và SO42-. Đun nóng nước này một hồi lâu rồi thêm vào đó hỗn hợp dung dịch Na2CO3, Na3PO4 đến dư thì nước thu được thuộc loại:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg2+, Ca2+, HCO3-, Cl-  và SO42-. Đun nóng nước này một hồi lâu rồi thêm vào đó hỗn hợp dung dịch Na2CO3, Na3PO4 đến dư thì nước thu được thuộc loại nước mềm.

Lý thuyết: Nước mềm là nước chứa hàm lượng khoáng chất hòa tan ít hơn nước rất nhiều so với nước cứng (hoặc có thể không có).

Dùng Na2CO3 để làm mềm nước cứng trên.

Khi đó:

Ca2+ + CO32-→ CaCO3 ↓

Mg2+ + CO32-→ MgCO3 ↓

Lọc bỏ CaCO3 và MgCO3 ta thu được nước mềm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X