Cho dãy các chất: Al, Al 2 O 3, Na 2 CO 3, CaCO 3. Số chất trong dãy vừa phản

16/12/2020 30

Câu Hỏi:
Cho dãy các chất: Al, $Al _{2} O _{3}, Na _{2} CO _{3}, CaCO _{3}$. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Cho dãy các chất: Al, $Al _{2} O _{3}, Na _{2} CO _{3}, CaCO _{3}$. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là 2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X