Cho các thí nghiệm sau: (a). Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung

16/12/2020 179

Câu Hỏi:
Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch HNO3 (loãng).

(b) Cho Ba vào dung dịch chứa CuSO4.

(c) Điện phân dung dịch MgCl2.

(d). Cho hỗn hợp bột chứa Fe và Zn tan hết trong dung dịch HCl.

Tổng số thí nghiệm có thể cho đồng thời cả khí và kết tủa (chất rắn) là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Có 3 thí nghiệm có thể cho đồng thời cả khí và kết tủa (chất rắn) là

(a) Có thể, khi K dư:

K + H2O —> KOH + H2

Mg(NO3)2 + KOH —> KNO3 + Mg(OH)2

(b) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2

(c) MgCl2 + H2O —> Mg(OH)2 + H2 + Cl2

(d) Fe + HCl —> FeCl2 + H2

Zn + HCl —> ZnCl2 + H2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X