Không khí trong phòng thí nghiệm nhiễm độc khí clo, người ta dùng cách nào sau

16/12/2020 39

Câu Hỏi:
Không khí trong phòng thí nghiệm nhiễm độc khí clo, người ta dùng cách nào sau đây để xử lý:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Không khí trong phòng thí nghiệm nhiễm độc khí clo, người ta dùng cách phun dung dịch NH3 đặc để xử lý.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X