Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

16/12/2020 81

Câu Hỏi:
Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy MgCl2.

Phản ứng điện phân: MgCl2 → Mg + Cl2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X