Công thức hóa học của Natri đicromat là

16/12/2020 50

Câu Hỏi:
Công thức hóa học của Natri đicromat là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Công thức hóa học của Natri đicromat là Na2Cr2O7 .

Lý thuyết: Natri đicromat là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Na₂Cr₂O₇. Tuy nhiên, nó thường được bắt gặp dưới dạng hydrat hóa Na₂Cr₂O₇·2H₂O. Hầu như tất cả muối crom được xử lý đều thông qua sự biến đổi thành natri đicromat.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X