Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3

16/12/2020 32

Câu Hỏi:
Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là 3: Cr(OH)3, Al(OH)3 và Al2O3.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X