Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch

16/12/2020 44

Câu Hỏi:
Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch B. sự khử ion Mg2+

“AO-CK”, ở catot xảy ra sự khử ion Mg2+

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X