Trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’ có đáp án và lời giải chi tiết giúc bạn rèn luyện.

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x^{2}+3}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3

B. Cực tiểu của hàm số bằng 1

C. Cực tiểu của hàm số bằng -6

D. Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu 12. Đồ thị hàm số $y=-x^{3}+3 x$ có điểm cực tiểu là:

A. $(-1 ;-2)$.

B. $(1 ; 0)$.

C. $(1 ;-2)$.

D. $(-1 ; 0)$.

Câu 15. Tìm giá trị cực tiểu $y_{CT}$ của hàm số $y=-x^{3}+3 x-4$

A. $y_{C T}=-6$

B. $y_{C T}=-1$

C. $y_{C T}=-2$

D. $y_{C T}=1$

Câu 17. Giá trị cực tiểu $y_{C T}$ của hàm số $y=x^{3}-3 x^{2}+4$ là:

A. $y_{C T}=0$

B. $y_{C T}=3$.

C. $y_{C T}=2$

D. $y_{C T}=4$.

Câu 20. Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. $y=\frac{x^{2}+1}{x}$

B. $y=\frac{2 x-2}{x+1}$

C. $y=x^{2}-2 x+1$

D. $y=-x^{3}+x+1$

Câu 27. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=-x^{3}+3 x+1$ là:

A. $M(-1 ;-1)$.

B. $N(0 ; 1)$

C. $P(2 ;-1)$

D. $Q(1 ; 3)$.

Câu 30. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=-x^{3}+x^{2}+5 x-5$ là

A. $(-1 ;-8)$

B. $(0 ;-5)$

C. $\left(\frac{5}{3} ; \frac{40}{27}\right)$

D. $(1 ; 0)$

đáp án Trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 18C
Câu 2DCâu 19A
Câu 3BCâu 20B
Câu 4BCâu 21B
Câu 5CCâu 22D
Câu 6ACâu 23D
Câu 7DCâu 24A
Câu 8CCâu 25A
Câu 9BCâu 26A
Câu 10BCâu 27D
Câu 11DCâu 28A
Câu 12ACâu 29C
Câu 13CCâu 30A
Câu 14ACâu 31D
Câu 15ACâu 32A
Câu 16BCâu 33D
Câu 17A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X